รพ.ยางตลาด พัฒนา Line Official ยางตลาดพร้อม เพื่อให้ประชาชนสามารถจองวัคซีนและตรวจสอบประวัติ นัดหมาย การรับวัคซีน

โรงพยาบาล​ยางตลาดขอป

แชร์หน้านี้
Read more

ประกาศ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ สื่อสารการงดเว้นการเผาในที่โล่งและพื้นที่เกษตรเพื่อปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ปี2564

แชร์หน้านี้

แชร์หน้านี้
Read more

ประกาศการปฏิบัติงานบริหารจัดการเว็บไซต์ของหน่วยงาน และขอเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ สำนักงานสาธารณสุข อำเภอยางตลาด

1.ขออนุมัติลงนามในคำ

แชร์หน้านี้
Read more

โรงพยาบาลยางตลาด ขอขอบคุณ โรงทานกระเพาะปลา จาก คุณภูมิพัฒน์ มงคลพิสิทธิ์ (พร้อมทีมงาน) บ.หัวนาคำ ต.หัวนาคำ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์

แชร์หน้านี้

แชร์หน้านี้
Read more

ประกาศ แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID19) และเป็นช่องทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชน

แชร์หน้านี้

แชร์หน้านี้
Read more

ประกาศ คำแนะนำประชาชนในกระบวนการจัดทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (covid19)

แชร์หน้านี้

แชร์หน้านี้
Read more