ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจสมรรถภาพทารกในครรภ์ สำหรับตรวจเด็กแฝด ด้วยงบบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน

แชร์หน้านี้

แชร์หน้านี้
Read more

ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 1 รายการ ด้วยงบค่าเบิกบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน 20 % ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

แชร์หน้านี้

แชร์หน้านี้
Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 1 รายการ ด้วยงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน 70% ประจำปีงบประมาณ 2565

แชร์หน้านี้

แชร์หน้านี้
Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน 20% ประจำปีงบประมาณ 2565

แชร์หน้านี้

แชร์หน้านี้
Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน 70% ประจำปีงบประมาณ 2565

แชร์หน้านี้

แชร์หน้านี้
Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน2 รายการ ด้วยงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน 70% ประจำปีงบประมาณ 2565

แชร์หน้านี้

แชร์หน้านี้
Read more