แผนการจัดซื้อจัดจ้างกลุ่มงานทันตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 1. แผนจัดซื้อยาทางทันตกรรม / 2. แผนจัดซื้อวัสดุทันตกรรม / 3. แผนจัดซื้อเครื่องมือทันตกรรม / 4. แผนจัดซื้อทำแลบฟันปลอม

แชร์หน้านี้

แชร์หน้านี้
Read more

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาน พ.ศ. 2565 (ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาประเภท วัสดุวิทยาศาสตร์)

แชร์หน้านี้

แชร์หน้านี้
Read more

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาน พ.ศ. 2565 (ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์)

แชร์หน้านี้

แชร์หน้านี้
Read more

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาน พ.ศ. 2565 (ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาประเภท วัสดุวิทยาศาสตร์)

แชร์หน้านี้

แชร์หน้านี้
Read more

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาน พ.ศ. 2565 (ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์)

แชร์หน้านี้

แชร์หน้านี้
Read more