ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมสำหรับทารกแรกเกิด ด้วยงบประมาณ ประจำปี พ.ศ 2565

แชร์หน้านี้

แชร์หน้านี้
Read more

ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ ชนิด 1 สาย ด้วยงบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แชร์หน้านี้

แชร์หน้านี้
Read more

ประกาศ แจ้งเปลี่ยนสถานที่สอบ ในตำแหน่ง นักวิชการสาธารณสุข ตำแหน่งนักโภชนาการ ตำแหน่งนักการเงินและบัญชี และ ตำแหน่งผู้ช่วยเหลือพยาบาล (17/11/2565) สอบวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 สถานที่สอบ ห้องประชุม ชั้น2 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอยางตลาด จังหวัด กาฬสินธุ์

แชร์หน้านี้

แชร์หน้านี้
Read more

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องให้ความอบอุ่นเด็กทารกแรกเกิด และ เครื่องส่องไฟสภาวะเด็กตัวเหลืองชนิดหลอด LED

แชร์หน้านี้

แชร์หน้านี้
Read more