ประกาศ ผู้ชนะซื้อชุดอุปกรณ์ช่วยเหลือระบบหายใจแบบฉุกเฉินและเครื่องช่วยหายใจชนิดเคลื่อนย้ายได้สำหรับใช้บนรถพยาบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แชร์หน้านี้

แชร์หน้านี้
Read more

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบวิเคราะห์ผลและจัดเก็บภาพใบระบบเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แชร์หน้านี้

แชร์หน้านี้
Read more

ประกาศ เผยแพร่การจัดจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศห้องผ่าตัด ด้วยงบ (EMS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แชร์หน้านี้

แชร์หน้านี้
Read more

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบค่าเสื่อม)

แชร์หน้านี้

แชร์หน้านี้
Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษา และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่ง นักวิชการสาธารณสุข ตำแหน่งนักโภชนาการ ตำแหน่งนักการเงินและบัญชี และ ตำแหน่งผู้ช่วยเหลือพยาบาล (17/11/2565)

แชร์หน้านี้

แชร์หน้านี้
Read more

ประกวดราคาซื้อเตียงผู้ป่วยชนิดสามไกราวสไลด์ พร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ ตู้ข้างเตียงและถาดคร่อมเตียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

แชร์หน้านี้

แชร์หน้านี้
Read more

ประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายโดยใช้กระบอกฉีดและเครื่องตัดลอกผิวหนังแบบขับเคลื่อนมอเตอร์ชนิดไร้สาย

แชร์หน้านี้

แชร์หน้านี้
Read more

ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ พร้อมวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด และเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยปรับระดับไฮดรอลิก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

แชร์หน้านี้

แชร์หน้านี้
Read more

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเตียงผู้ป่วยชนิดสามไกราวสไลด์ พร้อม เบาะ และเสาน้ำเกลือ ตู้ข้างเตียงและถาดคร่อมเตียง

แชร์หน้านี้

แชร์หน้านี้
Read more