ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่ง พนักงานบิการ (สำนักงานสาธารณสุขอำเภอยางตลาด)

แชร์หน้านี้

แชร์หน้านี้
Read more

ประกาศ เนื่องด้วยโรงพยาบาลยางตลาดเปิดรับสมัครพนักงานขายสินค้าร้านสวัสดิการโรงพยาบาลยางตลาด เพื่อปฏิบัติงานในร้านสวัสดิการ

แชร์หน้านี้

แชร์หน้านี้
Read more

ประกาศ ด้วย (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกศรี ต.อุ่มเม่า อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์) ได้เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (21/08/2566)

แชร์หน้านี้

แชร์หน้านี้
Read more