ประกาศเผยแพร่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 แบบห้องแยก การติดเชื้อทางอากาศ สำหรับผู้ป่วยพิเศษชนิดมีห้องน้ำ จำนวน 2 ห้องด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

แชร์หน้านี้

แชร์หน้านี้
Read more

ประกาศเพยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 172 รายการ

แชร์หน้านี้

แชร์หน้านี้
Read more

โรงพยาบาลยางตลาด ขอขอบคุณ โรงทานกระเพาะปลา จาก คุณภูมิพัฒน์ มงคลพิสิทธิ์ (พร้อมทีมงาน) บ.หัวนาคำ ต.หัวนาคำ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์

แชร์หน้านี้

แชร์หน้านี้
Read more