ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องดูแลผู้ป่วยที่อยู่ในสภาวะวิกฤต (ICU) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

แชร์หน้านี้

แชร์หน้านี้
Read more

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องห้องดูแลผู้ป่วยที่อยู่ในสภาวะวิกฤต ICU ด้วยเงินบำรุงของโรงพยาบาลยางตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1 รายการ

แชร์หน้านี้

แชร์หน้านี้
Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 1 รายการ ด้วยงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (20%) ประจำปีงบประมาณ 2565

แชร์หน้านี้

แชร์หน้านี้
Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจสมรรถภาพทารกในครรภ์ สำหรับตรวจเด็กแฝด ด้วยงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ร้อยละ ๒๐) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

แชร์หน้านี้

แชร์หน้านี้
Read more