ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดเล็ก ด้วยวิธีประกวดราคา

แชร์หน้านี้

แชร์หน้านี้
Read more

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 3 รายการ ดังนี้ 1.เครื่องควบคุมให้สารละลายโดยใช้กระบอกฉีด 2.เครื่องฟอกไตแบบวัดค่าโซเดียมในเลือกอัตโนมัติ 3.เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติ ชนิดพกพา

แชร์หน้านี้

แชร์หน้านี้
Read more

ประกาศ การประกวดราคาเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดเล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาเล็กทรอนิกส์

แชร์หน้านี้

แชร์หน้านี้
Read more