ประวัติโรงพยาบาลยางตลาด

เดิม เรียกว่า “สุขศาลา” ตั้งอยู่บริเวณเนื้อที่ 3 ไร่ 3 งาน 36 ตารางวา ริมถนน สายกาฬสินธุ์ – มหาสารคาม ระหว่างสถานีตำรวจภูธร กับ ที่ว่าการอำเภอยางตลาด ต่อมาในปี พ.ศ. 2495 ได้รับการยกฐานะเป็นสถานีอนามัยชั้น 2โดยมีพยาบาลและ เจ้าหน้าที่ผดุงครรภ์มาอยู่ประจำ พ.ศ. 2517 ได้รับงบประมาณก่อสร้างเป็ฯศูนย์การแพทย์และอนามัย โดยทำการก่อสร้างในพื้นที่ที่เป็นสถานีอนามัย ชั้น 2 เดิม ประกอบด้วย ตึกศูนย์การแพทย์ และอนามัย 1 หลัง
บ้านพัก 3 หลัง ได้ทำการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย เมื่อปี 2518 โดยระยะแรกยังไม่มีแพทย์มาอยู่ประจำ แต่มีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ในขณะนั้นคือ นายแพทย์สงวน ไศละสุต มารักษาการโดยทำการตรวจโรคทุกเช้า
วันจันทน์และวันพุธ
ต่อมาเดือนเมษายน พ.ศ. 2519 จึงเริ่มมีแพทย์มาอยู่ประจำคนแรก คือ นายแพทย์มานิต ธีระตันติกานนท์ ปี พ.ศ. 2520 ได้รับการยกฐานะเป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 10 เตียง โดยใช้ที่ทำการเดิมและได้บ้านพักเพิ่มอีกจำนวน 4 หลัง หลังจากเปิดดำเนินการเป็นต้นมา ได้มีประชาชนของอำเภอยางตลาด และอำเภอใกล้เคียงมารับบริการเป็นจำนวนมากจนโรงพยาบาลไม่สามารถจะรับการ รักษาได้ เกิดความไม่สะดวกแก่คนไข้พ.ศ. 2524 นายแพทย์อำพัน หิรัญโชติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขในสมัยนั้น ได้มาตรวจ
เยี่ยมโรง พยาบาลยางตลาดและได้เห็นสภาพของผู้ป่วย และปัญหาของโรงพยาบาล จึงเห็นว่าสมควรที่รับการขยายเป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 30 เตียง เพื่อที่จะบริการผู้ป่วยได้อย่างเต็มที่ ซึ่งในการนี้ ฯพณฯ ขุนทอง ภูผิวเดือนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้การสนับสนุนด้วย
พ.ศ. 2525 กระทรวงสาธารณสุข จึงได้อนุมัติงบประมาณก่อสร้างโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง ให้แก่อำเภอยางตลาดและสภาตำบลยางตลาด ได้อนุมัติให้ใช้ที่สาธารณะตรงข้ามโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร ตั้งบริเวณริมถนนสายขอนแก่น – กาฬสินธุ์ จำนวน 25 ไร่ ห่างจากที่เดิมประมาณ 2 กิโลเมตร เป็นสถานที่ก่อสร้างใหม่ และสร้างเสร็จ เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2526 และเปิดดำเนินการเมื่อเดือน มกราคม 2527 แต่การให้บริการผู้ป่วย
ก็ ยังไม่ทั่วถึง พ.ศ. 2531 กระทรวงสาธารณสุข ได้อนุมัติงบประมาณก่อสร้างขยายเป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 60 เตียง ในเนื้อที่เดิม และเมื่อสร้างเสร็จแล้วได้เปิดดำเนินการรับผู้ป่วยเต็ม 60 เตียง ในปี พ.ศ. 2532 เป็นต้นมาและใน ปี พ.ศ. 2537 ได้ขยายเป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 90 เตียง ได้ให้บริการผู้ป่วยมาจนถึงปัจจุบัน

แชร์หน้านี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *