คลินิกอดบุหรี่ โรงพยาบาลยางตลาด

  • เปิดให้บริการแล้ว มีแพทย์ประจำคลินิกทุกวันศุกร์ เวลา 09.00 – 12.00 ที่หน่วยงานพิเศษโรงพยาบาล
  • สำหรับสิทธิประกันสังคม มียาช่วยอดบุหรี่โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถาม 043891249 หรือ 043891368 ต่อ 133 (ในเวลาราชการ)

แชร์หน้านี้