ติดต่อ รพ.

87 หมู่ 20 ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 46120 ประเทศไทย
Email : pratan.ph@gmail.com
โทรศัพท์ : 043-891249,891368
โทรสาร : 043-891414

แชร์หน้านี้