นโยบายผู้อำนวยการโรงพยาบาลยางตลาด

นโยบายผู้อำนวยการโรงพยาบาลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
ประจำปีงบประมาณ 2562

policy