สมุดสุขภาพประชาชน Health for you (H4U)

 

สมุดสุขภาพประชาชน Health for you (H4U)

 

logo

 

           

          PHR platform ของกระทรวงสาธารณสุข สำหรับการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบสถานพยาบาลและผู้รับบริการ ผ่าน HIS gateway
เพื่อให้ประชาชนผู้เป็นเจ้าของข้อมูลได้เข้าถึงประวัติการเข้ารับบริการและข้อมูลสุขภาพของตนเอง

 


 

  • ที่มาของโครงการสมุดสุขภาพประชาชน : ดาวน์โหลด
  • คู่มือการใช้งานแอปพลิเคชัน H4U (สมุดสุขภาพประชาชน) : ดาวน์โหลด
  • หนังสือแสดงความยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ : ดาวน์โหลด

 


  

qrcodeh4u 

Download Application H4U 

h4uapple h4uandroid