โรงพยาบาลยางตลาด

การติดต่อ

รูป
ที่อยู่:
87 หมู่ 20 ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 46120 ประเทศไทย

อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์: 043-891249,891368

โทรสาร: 043-891414

http://www.yth.go.th

แบบฟอร์มการติดต่อ

การส่งอีเมล ทุกฟิลด์ที่มีเครื่องหมาย * จำเป็นต้องกรอก