เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

 

ดาวน์โหลด

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)


ดาวน์โหลด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก

 

 

 

ดาวน์โหลด

ประกาศเรื่องผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ประกาศเรื่องผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

 

 

ดาวน์โหลด

ประกาศโรงพยาบาลยางตลาด รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศโรงพยาบาลยางตลาด รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 

 

 

ดาวน์โหลด