ประกาศ ขอเชิญชวนผู้ประกอบการเข้ายืนข้อเสนอราคา อาหารสดและอาหารแห้งประจำเดือน พฤษภาคม

ประกาศ ขอเชิญชวนผู้ประกอบการเข้ายืนข้อเสนอราคา อาหารสดและอาหารแห้งประจำเดือน พฤษภาคม


ดาวน์โหลด

เจ้าหนี้วัสดุสำนักงาน งานบ้าน เครื่องแต่งกาย นัดเก็บเงินวันที่ 23-24 เม.ย. 2563

เจ้าหนี้วัสดุสำนักงาน งานบ้าน เครื่องแต่งกาย  นัดเก็บเงินวันที่  23-24  เม.ย.  2563

 

ดาวน์โหลด

เจ้าหนี้ค่าวัสดุวิทยาศาตร์ นัดเก็บเช็ควันที่ 23-24 เม.ย. 2563

เจ้าหนี้ค่าวัสดุวิทยาศาตร์ นัดเก็บเช็ควันที่  23-24  เม.ย. 2563

 

ดาวน์โหลด

เจ้าหนี้ค่าซ่อมแซม นัดเก็บเช็ควันที่ 23-24 เม.ย. 2563

เจ้าหนี้ค่าซ่อมแซม นัดเก็บเช็ควันที่  23-24  เม.ย.2563

 

ดาวน์โหลด

เจ้าหนี้วัสดุการแพทย์ ทันตะ เวชภัณฑ์ฯ นัดเก็บวันที่ 23-24 เม.ย.2563

เจ้าหนี้วัสดุการแพทย์ ทันตะ เวชภัณฑ์ฯ  นัดเก็บวันที่  23-24  เม.ย.2563

 

ดาวน์โหลด