ประกาศเผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 ชื่อโครงการ จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาประเภท วัสดุวิทยาศาสตร์ (Biochemistry test)

แชร์หน้านี้

แชร์หน้านี้
Read more

ประกาศเผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 ชื่อโครงการ จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาประเภท วัสดุวิทยาศาสตร์ (Hematology Reagent)

แชร์หน้านี้

แชร์หน้านี้
Read more

ประกาศเผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 ชื่อโครงการ จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาประเภท วัสดุวิทยาศาสตร์ (lmmunology and Serology)

แชร์หน้านี้

แชร์หน้านี้
Read more

ประกาศเผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 ชื่อโครงการ จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาประเภท วัสดุวิทยาศาสตร์

แชร์หน้านี้

แชร์หน้านี้
Read more