ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเลูกป็นจ้างชั่วคราว

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเลูกป็นจ้างชั่วคราว

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศโรงพยาบาลยางตลาด

ประกาศโรงพยาบาลยางตลาด รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก 03/01/2019

 

ดาวน์โหลด

ประกาศโรงพยาบาลยางตลาด

ประกาศผลสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

 

ดาวน์โหลด

ประกาศโรงพยาบาลยางตลาด

ประกาศโรงพยาบาลยางตลาดรับสมัครบุคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

 

ดาวน์โหลด

ประกาศโรงพยาบาลยางตลาด

ประกาศโรงพยาบาลยางตลาดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

 

ดาวน์โหลด