เรื่อง ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาน พ.ศ. 2562

เรื่องขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างประจำปีทุนประมาน พ.ศ. 2562 (ครุภัณฑ์การแพทย์ 4 รายการ)

 

ดาวน์โหลด

 

 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ผลการประกวดราคาเช่าระบบการจัดเก็บและส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์แบบดิจิตอล

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ผลการประกวดราคาเช่าระบบการจัดเก็บและส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์แบบดิจิตอล

 

ดาวน์โหลด

เรื่อง รายงานเจ้าหนี้คงเหลือค่าครุภัณฑ์ นัดเก็บเช็ค 19-20 มีนาคม 2562

รายงานเจ้าหนี้คงเหลือค่าครุภัณฑ์ นัดเก็บเช็ค 19-20 มีนาคม 2562

 

ดาวน์โหลด

เรื่อง รายงานเจ้าหนี้คงเหลือค่าวัสดุงานบ้าน+สำนักงาน+วัสดุอื่น+ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ นัดเก็บเช็ค 19-20 มีนาคม 2562.xls

รายงานเจ้าหนี้คงเหลือค่าวัสดุงานบ้าน+สำนักงาน+วัสดุอื่น+ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ นัดเก็บเช็ค 19-20 มีนาคม 2562

 

ดาวน์โหลด

เรื่อง รายงานเจ้าหนี้คงเหลือค่าซ่อม นัดเก็บเช็ค 19-20 มีนาคม 2562

เรื่อง รายงานเจ้าหนี้คงเหลือค่าซ่อม นัดเก็บเช็ค 19-20 มีนาคม 2562

 

ดาวน์โหลด