ประกาศโรงพยาบาลยางตลาด

ประกาศโรงพยาบาลยางตลาดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

 

ดาวน์โหลด

แบบฟอร์ม ใบกรอกประวัติผู้ป่วยใหม่โรงพยาบาลยางตลาด

ใบกรอกประวัติผู้ป่วยใหม่โรงพยาบาลยางตลาด

 

ดาวน์โหลด

เรื่อง ประชาสัมพันธ์แพทย์ผู้สนใจเข้าศึกษาโครงการแพทย์ประจำบ้านรับทุนต้นสังกัดจังหวัดกาฬสินธุ์

ประชาสัมพันธ์แพทย์ผู้สนใจเข้าศึกษาโครงการแพทย์ประจำบ้านรับทุนต้นสังกัดจังหวัดกาฬสินธุ์

 

ดาวน์โหลด

เรื่อง ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เวชภัณฑ์มิใช่ยา

 

ดาวน์โหลด

เรื่อง นโยบายลดโลกร้อน

เรื่อง นโยบายลดโลกร้อน

 

ดาวน์โหลด